Zoranović Jovana


Zvanje: asistent
Titula: master inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 140
Telefon: 021/485-4524
E-mail: jzoranovic(et)uns(tačka)ac(tačka)rs