Zoranović Jovana


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
E-mail: jovana_94ns@hotmail.com