AMK – 2. Kolokvijum – 29.1.2021.

Rezultati 2. kolokvijuma iz Analognih mikroelektronskih kola održanog 29.1.2021. U tabeli se nalaze rezultati iz teorije i zadataka odvojeno.

Deo se smatra položenim ako je ostvaren rezultat od barem 50%.