Laboratorija za opštu elektroniku

U laboratoriji se održavaju vežbe iz predmeta:

  • Uvod u elektroniku
  • Impulsna i digitalna elektronska kola
  • Električni pogoni i elektronika