Samostalni praktični projekat


Na ovom predmetu student samostalno radi na zadatom projektu.

Rezultat rada na projektu je funkcionalan uređaj koji ispunjava zadatak projekta i pisana dokumentacija.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI19
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+3

Nastavni kadar

Nastavnik:

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocenjuje se

  • uspešnost izrade projekta

  • pisana dokumentacija o projektu


Materijal auditorne vežbe:

Oblast elektronika


Uputstvo za izradu projekta

Radi prijavljivanja za rad na projektu obratiti se dr Kalmanu Babkoviću

Oblast telekomunikacijeRadi prijavljivanja za rad na projektu, javiti se dr Dejanu Vukobratoviću