Info dan 2015

Info dan – Elektronika 2015 je održan 21.04.2015. godine. Na plakatu na slici ispod možete videti koje su sve kompanije učestvovale.