Laboratorija za mikroprocesorske i programabilne sisteme

Osnovni cilj je da se laboratorija i instrumenti koriste u oblasti istraživačkog rada i za saradnju sa privredom. Savremeni instrumenti omogućuju studentima sticanje širokog spektra znanja iz oblasti mikroprocesorskih i programabilnih sistema.

Prikazaćemo Vam samo deo opreme koji si nalazi u u ovoj laboratoriji.