Šef katedre


Prof. dr Mirjana Damnjanović
Zvanje: redovni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN – Blok F, 3. sprat, kabinet 309
E-mail: elektronika@uns.ac.rs
Telefon: 021/485-2539
Fax: 021/47 505 72