Šef katedre


Prof. dr Mirjana Damnjanović
Zvanje: redovni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP, 1. sprat, kabinet 105
E-mail: elektronika@uns.ac.rs
Telefon: 021/485-4505