Laboratorija za diskretne sisteme i algoritme

U laboratoriji se održavaju vežbe iz predmeta:

  • Diskretni sistemi
  • Sistemi i signali