Reč šefa katedre

Poštovani posetioci,

na našem web sajtu ćete dobiti većinu informacija koje se odnose na rad Katedre. Katedra za elektroniku se nalazi u sastavu Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Osnovne delatnosti Katedre za elektroniku su:

 1. održavanje nastave na svim nivoima studija,
 2. naučnoistraživački rad i
 3. saradnja sa privredom.


Prof. dr Mirjana Damnjanović
Šef katedre

Na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, Katedra izvodi nastavu na sledećim nivoima studija:

 1. na osnovnim akademskim studijama, smer Mikroračunarska elektronika,
 2. na master akademskim studijama, studijske grupe Embeded sistemi
  i algoritmi
  , Mikroelektronika i Primenjena elektronika,
 3. na doktorskim akademskim studijama,
 4. na specijalističkim akademskim studijama i
 5. na specijalističkim strukovnim studijama.

Na osnovnim strukovnim studijama, Katedra izvodi nastavu na studijskom programu Elektronika i telekomunikacije.

Katedra izvodi nastavu i na sledećim studijskim progamima:

 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Mehatronika
 • Merenje i regulacija
 • Računarstvo i automatika
 • Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, i
 • Elektroenergetika – obnovljivi izvori električne energije (OSS – studije).

Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja obratite nam se putem email adrese: elektronika@uns.ac.rs

S poštovanjem,
Šef Katedre za elektroniku