O info danu – Elektronika

Info dan – Elektronika predstavlja prvi susret naših studenata i kompanija iz našeg okruženja. Prvi info dan je održan 22.01.2013. godine i zamišljen je kao “POVRATAK ELEKTRONIKE“, koja je naglo počela da se razvija u Srbiji i našem okruženju. Želeli smo našim studentima da omogućimo direktan kontakt sa kompanijama na našem fakultetu.

Danas možemo da kažemo, da je ovaj projekat u potpunosti opravdao naša očekivanja. Odziv kompanija i interesovanja studenata su bila velika tako da ove godine proslavljamo petogododišnjicu održavanja ove manifestacije. Zahvaljući ovom projektu, Katedra je uspostavila odličnu saradnju sa mnogim komapanijama čiji se rezultati ogledaju u:

  • doniranju i nabavci novih maketa i uređaja
  • mogućnostima izrade studentske prakse u kompanijama
  • izrada diplomskih i master radova u kompanijama
  • stupendiranju naših studenta
  • i najvažnije zapošljavanju naših studenta u tim istim kompanijama