Info dan 2013

Info dan – Elektronika 2013 je održan 22.01.2013. godine. Na plakatu na slici ispod možete videti koje su sve kompanije učestvovale.