Info dan Elektronika – 25.05.2018.

Obaveštavamo sve zainteresovane,
studente, zaposlene na FTN-u i sve ostale, koji se bave ili koji će se baviti elektronikom da će se u saradnji sa Katedrom za elektroniku 25.05.2018. u svečanoj sali FTN-a u 09:30 h održati INFO DAN “ELEKTRONIKA.

 Satnica Info dana je:

Sa katedre