Fotografije sa donacije kompanije WolkAbout Katedri za elektroniku

Poštovane koleginice i kolege,
pogledajte fotografije sa primopredaje servera i WolkAbot IoT platforme kompanije WolkAbout koja je održana u četvrtak 11.10.2018 u svečanoj sali Departmana u 10:30h.