Prezentacije izbornih predmeta (na III godini EET-ME) – 2024

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Prezentacija izbornih predmeta u okviru izborne pozicije 1 će se održati u sredu, 29. maja, sa početkom u 11:15 sati u sali 204, u terminu predmeta Sistemi i signali, kod prof. Staniše Dautovića.

Na izbornoj poziciji 1, bira se jedan od pet predmeta:

1. Energetska elektronika 2,
prof. Stevan Grabić (grabics@uns.ac.rs),
2. Sistemi automatskog upravljanja u elektronici,
prof. Darko Stanišić (darkos@uns.ac.rs),
3. Računarske komunikacije,
prof. Živko Bojović (zivkocbojovic67@gmail.com)
4. Materijali i tehnologije izrade elektronskih kola,
prof. Goran Stojanović (sgoran@uns.ac.rs)
5. Arhitektura mikroračunarskih sistema,
prof. Vuk Vranjković (bykbpa@gmail.com)

Nacrtom realizacije za školsku 2024/25 godinu predviđeno je da u nastavni proces idu dva predmeta (predmeti sa najvećim brojem glasova).

Termin za prezentaciju predmeta za Izbornu poziciju 2 će biti naknadno dogovoren.

Puno pozdrava,
prof. dr Mirjana Damnjanović