Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-4505

Home Vesti Prezentacija smera za Mikroračunarsku elektroniku (pdf) – 2019

Prezentacija smera za Mikroračunarsku elektroniku (pdf) – 2019

Poštovane koleginice i kolege,

pogledajte i preuzmite kompletnu prezentaciju smera za Mikroračunarsku elektroniku (pdf),
koja je održana u utorak 28.05.2019 u amfiteatru A1 u 10:00h.

Još jednom Vas podsećamo da ukoliko imate nekih pitanja u vezi same prezentacije ili Vam je potrebno neko dodatno objašnjenje možete kontaktirati:

1. Prof. dr Rastislav Struharik, prostorija F-201, rasti@uns.ac.rs
2. Doc. dr. Kalman Babković, prostorijaF-302, bkalman@uns.ac.rs
3. Doc. dr Nataša Samardžić, prostorija F-326, nsamardzic@uns.ac.rs