Dozvola za rad u laboratorijama

Poštovane kolege,
ako želite da radite u laboratorijama Katedre (F-316 i F-317), preuzmite pdf fajl sa dozvolom za rad.
Sa odštampanom i popunjenom dozvolom potražite Vašeg mentora, gde ćete završiti sa popunjavanjem i mentor će Vam potpisati dozvolu. Prilikom popunjavanja podataka vodite računa da popunite sve tražene podatke.
Potražite laboranta Dragomira Nikolića (kancelarija F-318) i dobićete elektronski ključ za pristup laboratorijama.

Prilikom završetka rada u laboratorijama, molimo Vas da elektronski ključ vratite laborantu.