Laboratorija za mikroelektroniku, elektrotehnicke materijale i CAD

Ova laboratorija je jedna od najopremljenijih laboratorija na Balkanu. Osnovni cilj je da se laboratorija i instrumenti koriste u oblasti istraživačkog rada i za saradnju sa privredom. Savremeni instrumenti omogućuju studentima sticanje širokog spektra znanja iz oblasti mikroelektronike.

Prikazaćemo Vam samo deo opreme koji si nalazi u u ovoj laboratoriji.