Laboratorija za optoelektroniku

Laboratorija za optoelektroniku je jedna od nekoliko laboratorija osnovanih na Katedri za elektroniku, Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Tokom godina, kroz nekoliko međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata, značajno je uvećan naučno-istraživački i obrazovni kapacitet laboratorije. Laboratorija, danas, raspolaže najsavremenijom opremom u oblasti optolektronike i fotonike. Laboratorija je trenutno smeštena u srednjoj elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin” u Novom Sadu gde se mogu izvesti različite vrste optoelektronskih i fotonskih mjerenja.

Glavni ciljevi laboratorije su istraživanje i edukacija u oblasti optike, fotonike i optoelektronike. Obrazovanje i istraživanje u laboratoriji optoelektronike uglavnom su usmerene ka rešavanju praktičnih problema. Kroz nekoliko nastavnih kurseva (Optoelektronika, Primenjena optoelektronika, Elektronika I optoelektronika, Primena lasera u medicini) obučavamo studente na našem Univerzitetu o navedenim oblastima koristeći najsavremeniju tehnologiju.  Naši istraživački interesi su uglavnom orijentisani na projektovanju i primeni senzora i tehnika merenja zasnovanih na fotonskoj tehnologiji.

Internet prezentacija: http://www.optolab.ftn.uns.ac.rs/index.php/equipment

Spisak opreme: http://www.optolab.ftn.uns.ac.rs/index.php/equipment

… u pdf: http://www.optolab.ftn.uns.ac.rs/images/OptoLAB.pdf