Kratak film sa prezentacije usmerenja

Poštovane koleginice i kolege,

pogledajte kratak film sa prezentacije usmerenja na smeru za Mikroračunarsku elektroniku,
koja je održana u petak 02.06.2017 u učionici 108A u 11:15h.