Centri

Na katedri za elektroniku je otvoren Centar za integrisane mikrosisteme i komponente.