Usmerenje embeded sistemi i algoritmi

Na usmerenju Embeded sistemi i algoritmi studenti stiču teorijska i praktična znanja iz sledećih oblasti:
 • Principi rada programabilnih kola (FPGA) i sistema baziranih na FPGA
 • Ko-dizajn hardvera i softvera
 • Projektovanje embedid sistema baziranih na mikroprocesorima i mikrokontrolerima
 • Projektovanje embedid sistema za rad u realnom vremenu baziranih na real-time operativnim sistemima
 • Implementacija algoritama u hardveru
 • Algoritmi u digitalnim sistemima upravljanja
 • Jezici za opis, specifikaciju osobina i verifikaciju hardvera (VHDL, PSL/Sugar, e jezik)
 • Verifikacija i testiranje hardvera
Za razliku od računara opšte namene, embedid sistemi su namenski sistemi posvećeni izvršavanju specifičnih zadataka. Embedid sistemi se nalaze u skoro svim savremenim tehničkim uređajima, kao što su mp3 plejeri, mobilni telefoni, GPS uređaji, računari, umreženi uređaji, uređaji u domaćinstvu, automobili itd. Pored toga, embedid sistemi se koriste i u upravljanju industrijskim procesima, saobraćaju, telemetriji, energetici, medicini – praktično u svim oblastima ljudskog života. Složenost embedid sistema se kreće u rasponu od jednostavnih (baziranih na mikrokontrolerima) do složenih umreženih mikroprocesorskih sistema koji se sastoje od velikog broja modula. Svaki embedid sistem se sastoji iz namenski projektovanog hardvera i pratećeg softvera koji se na njemu izvršava.
Da bi se mogao projektovati embedid sistem koji rešava konkretan inženjerski problem, neophodno je poznavanje složenosti problema i raspoloživih algoritama za njegovo rešavanje. Kroz niz predmeta studenti će steći znanja potrebna za analizu i odabir adekvatnih algoritamskih postupaka za rešavanje problema. Odabir odgovarajućeg algoritma može predstavljati ključnu prednost nad konkurentskim rešenjima prisutnim na tržištu.
Ova dva aspekta savremenog projektovanja embedid sistema su ukomponovani kroz predmete našeg usmerenja, tako da u potpunosti pruže neophodna znanja i veštine potrebna u radu savremenog HW/SW inženjera (system architect, hardver and software design engineer, verification engineer).

Predmeti kroz koje se stiču ova znanja su:
1. Osnovne akademske studije – IV godina

Obavezni predmeti:

 • Projektovanje složenih digitalnih  sistema
 • Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu
 • Algoritmi i njihova složenost
 • Funkcionalna verifikacija hardvera
 • Projektovanje elektronskih uređaja na sistemskom nivou
 • Računarska elektronika

Izborni predmeti:

 • Primenjena elektronika
 • Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kola
 • Projektovanje elektronskih kola pomoću računara
 • Senzori i aktuatori

Detaljan opis predmeta nalazi se na sledećoj stranici.

2. Master akademske studije – 1 godina

 • Razvoj softvera za embeded sisteme
 • Napredni mikroprocesorski sistemi
 • Formalne metode projektovanja i verifikacije hardvera
 • Digitalni sistemi otporni na otkaz
 • Multiprocesorski sistemi
 • Algoritamske heuristike

Detaljan opis predmeta nalazi se na sledećoj stranici.

Rukovodilac ovog studijskog usmerenja je prof. dr Rastislav Struharik, kome se možete obratiti na sledeću email adresu rasti@uns.ac.rs.