Usmerenje primenjena elektronika

Osnovni cilj usmerenja za Primenjenu elektroniku je školovanje inženjera koji će odmah nakon završetka studija biti spremni da rade u vodećim svetskim kompanijama iz IT sektora kod nas i u inostranstvu. Nakon završenih studija inženjeri Primenjene elektronike će biti sposobni da rade na aktuelnim timskim projektima u malim i velikim preduzećima ili da samostalno rade u sopstvenim firmama.

Na usmerenju Primenjena elektronika naglasak je na primeni elektronike i izradi praktičnih projekata. Studenti stiču znanja da samostalno i u timovima projektuju analogne i digitalne elektronske uređaje, da upravljaju proizvodnim linijama i procesima, da projektuju savremene izvore napajanja, da projektuju i koriste robote različitih namena.

Generalno, na usmerenju za Primenjenu elektroniku studenti stiču teorijska i praktična znanja iz:

 • Principa rada elektronskih kola i sistema
 • Naprednog projektovanja modrenog hardvera iz aktuelnih oblasti pomoću specijalnih softvera
 • Programiranja mikrokontrolera raznih familija i arhitektura
 • Projektovanja analognih i digitalnih elektronskih uređaja
 • Optoelektronike i optičkih komunikacionih sistema i uređaja
 • Mikroprocesorskih i upravljačkih sistema u industriji
 • Moderne robotike
 • Autoelektronike

Predmeti kroz koje se stiču ova znanja su:
1. Osnovne akademske studije – IV godina

Obavezni predmeti:

 • Primenjena elektronika – dr Vladimir Rajs
 • Projektovanje elektronskih kola pomoću računara – dr Laslo Nađ
 • Optoelektronika – dr Jovan Bajić
 • Upravljačka i procesna elektronika – dr Vladimir Rajs
 • Mehatronika – dr Laslo Nađ, dr Branislav Borovac
 • Autoelektronika – dr Kalman Babković

Izborni predmeti:

 • Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu – dr Predrag Teodorović
 • Senzori i aktuatori – dr Laslo Nađ, dr Ljiljana Živanov
 • Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kola – dr Mirjana Damnjanović
 • Projektovanje složenih digitalnih sistema – dr Rastislav Struharik

Detaljan opis predmeta nalazi se na sledećoj stranici.

2. Master akademske studije – 1 godina

 • Odabrana poglavlja iz impulsne elektronike – dr Laslo Nađ
 • Projektovanje industrijskih uređaja – dr Josif Tomić
 • Primena elektronike u industriji – dr Vladimir Rajs
 • Primenjena optoelektronika – dr Jovan Bajić
 • Razvoj softvera za embeded sisteme – dr Predrag Teodorović

Detaljan opis predmeta nalazi se na sledećoj stranici.

Usmerenje Primenjena elektronika poseduje laboratorije za industrijsku elektroniku i optoelektroniku. Studenti imaju aktivan pristup ovim laboratorijama tokom nastave i samostalnih izrada studentskih projekata.

Tokom studiranja studenti imaju mogućnost odlazaka na međunarodna studentska takmičenja. Profesori, asistenti i saradnici sa usmerenja Primenjena elektronika organizuju posebne pripreme za odlaske na takmičenja: Hard&SoftRoboTEC, Eurobot i Elektrijada

Informacije o uspesima naših studenata i pripremama za studentskim takmičenjima imate i na sledećim adresama: Hard&Soft (SuceavaNovi SadBanjaluka) i Eurobot (link)

Za studente koji žele da se bave naukom profesori posebno drže kurseve za pisanje naučnih radova i   organizuju se odlasci na stručne konferencije: ETRANINFOTEHINDELTELFORDASHotwell-PNN

Posebna pažnja se obraća na posete firmama ( Mikroelektronika BG, Grundfos, IritelInstitut Mihajlo Pupin, ,….), sajmovima (sajam tehnike i automobila u BG ) i odlazak na stručne ekskurzije (Poseta CERN-u, Muzej Nikole TesleUniverzitet u Beču).

Više o studentskim takmičenjima i stručnim ekskurzijama imate u odeljku Obaveštenja za studente.

Studentima se savetuje da uzmu učešća u nekim od ovih događaja, jer pored putovanja i druženja stiču dragoceno praktično iskustvo. Takođe, postoji mogućnost polaganja ispita na osnovu uspešnih realizacja projekata na nekom od studentskih takmičenja, kao i izrada diplomskih-master radova i projekata u kompanijama u zemlji i inostranstvu.

Osobe za kontakt u vezi studentskih događaja su:

Studentima završnih godina pružaju se mogućnost:

 • Uključivanja u aktuelne projekte sa privredom i istraživačke projekte
  • Republički projekat III 43008 Razvoj metoda, senzora i sistema za praćenje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta – rukovodilac doc dr Vladimir Rajs,
  • Republički projekat III 45003 Optoelektronski nanodimenzioni sistemi – put ka primeni – rukovodilac doc dr Jovan Bajić,
  • Razvoj uređaja za sprečavanje zloupotreba korišćenjem bežičnih komunikacija – rukovodilac doc dr Vladimir Rajs
 • Zapošljavanja u velikim i malim firmama uz preporuke profesora
 • Usavršavanja u zemlji i inostranstvu
 • Otvaranje sopstvenih firmi

Prezentaciju usmerenja za Primenjenu elektroniku za studente treće godine, možete videti ovde (pdf).

Aktuelna dešavanja na usmerenju Primenjena elektronika možete naći na zvaničnoj fb stranici našeg usmerenja https://www.facebook.com/elektronikaFTN/.

Za sve dodatne informacije vezane za usmerenje Primenjena elektronika možete se obratiti rukovodiocu usmerenja za Primenjenu elektroniku doc. dr Vladimiru Rajsu preko emaila vladimir@uns.ac.rs.

There are several things you should consider when searching for someone who can help me write an essay. It’s crucial to find the most reliable company. Low-quality essay writing companies might not provide the same level of reliability that you’d like. It is possible that you won’t receive your essay on pay to write paper time or they might miss the deadline. Also, they may not be competent writers in your field. Get references from the firm you’re considering.