Donacija kompanije WolkAbout Katedri za elektroniku

Kompanija WolkAbout i Katedra za elektroniku FTN-a prepoznali su zajednički interes koji se zasniva na razvoju koncepta “Internet of Things” i postigli su dogovor o donaciji. Naime, kompanija WolkAbout je donirala Katedri za elektroniku jedan server i svoj proizvod-IoT platformu koja služi za povezivanje, upravljanje i kontrolu uređaja, praćenje i obradu informacija u realnom vremenu. Ova IoT platforma će biti korišćena na master akademskim studijama, na predmetima koji se bave konceptom “Internet of Things”.

Na ovaj način Katedra za elektroniku želi da osavremeni svoj nastavni plan i program. Pomoću IoT Platforme, koja omogućava povezivanje i međusobnu komunikaciju velikog broja različitih uređaja, i predstavlja osnovu za digitalnu transformaciju društva u celini, studenti će biti u mogućnosti da na brži i lakši način postanu deo novih tehnoloških trendova. Ova IoT platforma će se koristiti kao zvanična IoT platforma Katedre za Elektroniku i nalazi se na web adresi iot-elektronika.ftn.uns.ac.rs

WolkAbout je kompanija fokusirana na razvoj “Internet of Things” aplikacija, koje putem postojećih informacionih i komunikacionih tehnologija omogućavaju umrežavanje i daljinsku razmenu podataka između uređaja i korisnika. Pored sedišta u Češkoj Republici, kompanija WolkAbout ima razvojni centar u Novom Sadu, osnovan od strane visoko motivisanih stručnjaka, sa višegodišnjim iskustvom u softverskom inženjerstvu i industrijskoj automatizaciji.

Direktorica WolkAbout razvojnog centra Aleksandra Rapajić poručuje: “S obzirom na to da smo na pragu još jedne industrijske revolucije u kojoj značajnu ulogu imaju “Internet of Things” tehnologije, želimo da damo svoj doprinos inovaciji obrazovnog sistema. WolkAbout tim stručnjaka je iznedrio produkt – WolkAbot IoT platformu visokih performansi, koja čini “srce i mozak” rešenja za povezivanje, upravljanje i kontrolu uređaja, praćenje i obradu informacija u realnom vremenu, a sve sa ciljem da dobijemo kompletno IoT rešenje.

Stoga smo odlučili, da instancu WolkAbout IoT Platforme, poklonimo Katedri za elektroniku na Departmanu za elektroniku, energetiku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, i na taj način pomognemo, kako profesorima, tako i budućim inženjerima da se pripreme za novo digitalno doba koje je pred nama. Kao pioniri u IoT revoluciji, drago nam je što smo u mogućnosti da doprinesemo obrazovanju i pripremimo ga za izazove 21. veka.”

Više fotografija sa ovog događaja možete pogledati na sledećem linku.