Godišnje nagrade Deparmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije – 2023

U četvrtak, 21. decembra 2023. godine, u amfiteatru Naučno-tehnološkog parka, održana je Svečana sednica Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, kojoj su prisustvovali zaposleni na Departmanu, predstavnici kompanija sa kojima smo najviše sarađivali u prethodnoj godini, kao i naši dragi penzioneri. Nakon pregleda najznačajnijih aktivnosti i rezultata koji su postignuti, dodeljene su tradicionalne nagrade zaposlenima koji su se najviše istakli u toku 2023. godine, kao i kompanijama koje su dale najveći doprinos razvoju naših studijskih programa. Članovi Kolegijuma su izrazili najiskrenije čestitke dobitnicima nagrada i pozvali sve da u narednoj godini nastave sa odličnim radom u nastavi i istraživanjima.

Predstavićemo dobitnike nagrada sa Katedre za elektroniku.

Nagradu za najzaslužnijeg pojedinca Katedre za elektroniku za 2023. godinu dobio je:
MSc Milan Bodić, asistent.

Nastavnik sa najvećim brojem radova sa SCI liste u 2023. godini je:
prof. dr Goran Stojanović, redovni profesor

Saradnik ili istraživač u istraživačkom ili naučnom zvanju sa najvećim brojem radova sa SCI liste u 2023. godini je: dr Milan Radovanović, viši naučni saradnik

Član DEET-a sa najvećim brojem heterocitata u 2023. godini (prema Scopus bazi) je:
prof. dr Goran Stojanović, redovni profesor

Čestitamo nagrađenim kolegama.