Godišnje nagrade Deparmana za energetiku, elektroniku i telekekomunikacije

U četvrtak, 27. decembra 2018. godine u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka održana je Svečana sednica Nastavno-naučnog veća Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije na kojoj su istaknutim zaposlenima ovog Departmana i kompanijama sa kojima je Departman ostvario posebnu saradnju tokom tekuće godine dodeljene nagrade, plakete i zahvalnice.
Predstavićemo dobitnike nagrade sa Katedre za elektroniku.

Nagradu za najzaslužnijeg pojedinca na Katedri za elektroniku za 2018 godinu dobio je:

dr Vladimir Rajs, doc.

Asistent-saradnik sa najvećim brojem radova na SCI listi u 2018. godini je

Sanja Kojić, ist.-sar.

Član DEET sa najvećim brojem citata prema SCOPUS bazi u 2018. godini:

dr Goran Stojanović, red. prof.

Zahvalnicu Departmana za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva za 2018 godinu je dobila kompanija WolkAbout d.o.o.

Čestitamo svim dobitnicima nagrada.

Šef Katedre za elektroniku