Info dan Elektronika – 31.05.2019.

Obaveštavamo sve zainteresovane,
studente, zaposlene na FTN-u i sve ostale, koji se bave ili koji će se baviti elektronikom da će se u saradnji sa Katedrom za elektroniku 31.05.2019. u svečanoj sali FTN-a u 10:00 h održati INFO DAN “ELEKTRONIKA.

Satnica Info dana je:

10:00 – 10:10 POZDRAVNI GOVOR DEKANA
10:10 – 10:20 POZDRAVNI GOVOR DIREKTORA DEPARTMANA
10:20 – 10:40 ELSYS Eastern Europe (Beograd)
10:40 – 11:00 RT-RK (Novi Sad)
11:00 – 11:20 VERIEST (Beograd)
11:20 – 11:40 CONTINENTAL (Novi Sad)
11:40 – 12:00 HDL Design House (Beograd)
12:00 – 12:20 Mikroelektronika (Beograd)
12:20 – 12:40 WolkAbout (Novi Sad)
12:40 – 13:30 Neformalni razgovor sa kompanijama

Sa katedre