Intervju studenata nakon završene prakse u kompaniji MIkroelektronika

Drage koleginice i kolege,

pogledajte kratak film sa intervjuom studenata nakon završene prakse u kompaniji Mikroelektronika.