Kratki film i fotografije sa prezentacije usmerenja – 2024

Poštovane koleginice i kolege,
pogledajte kratki film i fotografije sa Prezentacije usmerenja na smeru “Mikroračunarska elektronika” koja je održana u petak, 24. maja 2024, sa početkom u 13.00h, u zgradi NTP u Prezentacionoj sali 1.