[OAS] Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu-rezultati junskog ispitnog roka

Pogledajte rezultate na stranici predmeta.