[OAS] Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu: rezultati prvog kolokvijuma

Pogledajte vest na stranici predmeta.