[OSS] Sistemi za rad u realnom vremenu: rezultati kolokvijuma

Pogledajte vest na stranici predmeta.