Praktična elektronika – rezultati kolokvijuma – januar 2019.

Rezultate kolokvijuma koji je završen u januaru 2019. možete pogledati ovde.