Praktična elektronika – REZULTATI KOLOKVIJUMA

Rezultati kolokvijuma iz praktične elektronike (Altium) održanog tokom decembra 2019. i januara 2020.

Rezultat sa ovog kolokvijuma se računa kao 30% konačne ocene iz ovog predmeta.