Predavanje: “Dizajn i izrada satelita”

Poštovane koleginice i kolege,
Pozivamo vas na predavanje

,,Dizajn i izrada satelita“,

koje će se održati 24. aprila u 19.15, u amfiteatru  NTP-001.

Predavanje, koje će održati Nemanja Jovanović, će govoriti o satelitima i procesu njihovog dizajna i izrade. Poseban fokus će biti na NewSpace industriji i nano satelitima. Teme predavanja uključuju:

– svemirsko okruženje
– satelitske misije
– životni ciklus satelita
– arhitektura i podsistemi satelitskih platformi
– proces dizajna i izrade
Nakon predavanja, dužine od oko 45 minuta, sledi sesija za pitanja, odgovore i neformalni razgovor u dužini do 45 minuta.
O predavaču:
Nemanja Jovanović je 2012. godine završio master akademske studije Fakulteta tehničkih nauka, na Odseku za računarsku tehniku i računarske komunikacije Departmana za računarstvo i automatiku. Tokom studija bio je aktivni član tima Memristor u Eurobot takmičenjima, na poziciji glavnog programera.

Nakon završetka master studija na FTN-u, upisuje Erasmus Mundus master program SpaceMaster, u okviru kojeg studira na sledećim univerzitetima: Univerzitet Julius-Maximilians u Vircburgu, Nemačka, Univ. Lulea u Kiruni, Švedska, i Univ. Aalto u Helsinkiju, Finska. 2014. godine stiče zvanje inženjera svemirskih tehnologija i svemirske robotike. Na Aalto univerzitetu nastavlja doktorske studije, s temom sistema orijentacije za nano satelite. Suosnivač je kompanije Kuva Space (ranije Reaktor SpaceLab), a trenutno radi u kompaniji Huld na poziciji programera i razvija softver za PLATO misiju Evropske svemirske agencije. Nemanja je učestvovao i u izradi Aalto-1, Aalto-2 i Foresail-1 satelita za Aalto univerzitet, i Hello World satellita za Reaktor SpaceLab.

Puno pozdrava,
Mirjana Damnjanović