Prezentacije izbornih predmeta (na III godini EET-ME) – 2023 – pdf

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Prezentacije izbornih predmeta su se održale u sredu, 31. maja, sa početkom u 11:15 sati u sali 204.

Kako budemo dobijali prezentacije od predmetnih nastavnika, tako ćemo ih redom i postavljati. Klikom na ime odabranog predmeta možete preuzeti prezentaciju.

Na izbornoj poziciji 1, bira se jedan od pet predmeta:

1. Energetska elektronika 2,
prof. Stevan Grabić (grabics@uns.ac.rs),
2. Sistemi automatskog upravljanja u elektronici,
prof. Darko Stanišić (darkos@uns.ac.rs),
3. Računarske komunikacije,
prof. Živko Bojović (zivkocbojovic67@gmail.com)
4. Materijali i tehnologije izrade elektronskih kola,
prof. Goran Stojanović (sgoran@uns.ac.rs)
5. Arhitektura mikroračunarskih sistema,
prof. Vuk Vranjković (bykbpa@gmail.com)

Na izbornoj poziciji 2, bira se jedan od tri predmeta:

1. Razvoj softvera za embeded sisteme,
prof. Ivan Mezei (imezei@uns.ac.rs).
2. Testiranje mikroelektronskih kola,
prof. Goran Stojanović (sgoran@uns.ac.rs).
3. Primena senzora i aktuatora,
prof. Jovan Bajić (jovanbajic@gmail.com) i prof. Laslo Tarjan (laci@uns.ac.rs).

Puno pozdrava,
prof. dr Mirjana Damnjanović