Promocija doktora nauka sa Katedre za elektroniku

Novi doktori nauka sa Katedre za elektroniku promovisani su u amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu.

Dana 21.12.2018. promovisane su: dr Milica Kisić (naslov doktorske disertacije: Heterogeno integrisani pasivni induktivni senzori, datum odbrane: 29.12.2016) i dr Nataša Samardžić (naslov doktorske disertacije: Analiza kvantnih mehanizama transporta prisutnih u memristivnim uređajima na bazi nanomaterijala, datum odbrane: 24.12.2016.)

Dana 21.03.2019. promovisani su: dr Dragana Vasiljević (naslov doktorske disertacije: Projektovanje, fabrikacija i karakterizacija senzora vlage i sile na bazi ugljeničnih nanomaterijala, datum odbrane: 21.9.2018.) i dr Živorad Mihajlović (naslov doktorske disertacije: Samonapajajući čvorovi bežičnih senzorskih mreža za praćenje parametara životne sredine, datum odbrane: 2.7.2018.).