Prvo mesto na Digilent Design Contest 2018 takmičenju

Ekipa studenata sa Fakulteta tehničkih nauka, Katedre za elektroniku, Novi Sad, osvojila je 1. mesto na takmičenju Digilent Design Contest u Rumuniji, Kluž. Učestvovalo je 16 timova iz više evropskih zemalja, koji su predstavili interesantne projekte vezane za oblast elektronike.

Tim je sadržao tri studenta četvrte godine elektronike: Marko Kozomora, Milan Popović i Stefan Sredojević. Savetnik tima bio je dr Vuk Vranjković. Novosadski tim predstavio je hardversko-softversko rešenje, koje može da prepoznaje cifre, korišćenjem neuronskih mreža.

                                                                                                     Sa katedre