QR kod za pristup web sajtu

Poštovane koleginice i kolege,

preuzmite QR kod za lakši pristup web sajtu Katedre za elektroniku.