Spisak studenata za lab. vežbe iz Uvoda u elektroniku 2018 –...

Poštovane koleginice i kolege, pogledajte spisak studenata za laboratorijske vežbe iz predmeta Uvod u elektroniku, za studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije (smer Mikroračunarska elektronika...

Laboratorija za mikroprocesorske i programabilne sisteme

Osnovni cilj je da se laboratorija i instrumenti koriste u oblasti istraživačkog rada i za saradnju sa privredom. Savremeni instrumenti omogućuju studentima sticanje širokog...
E6000 Agilent Mini-OTDR

Laboratorija za optoelektroniku

Laboratorija za optoelektroniku je jedna od nekoliko laboratorija osnovanih na Katedri za elektroniku, Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u...

Laboratorija za mikroelektroniku, elektrotehnicke materijale i CAD

Ova laboratorija je jedna od najopremljenijih laboratorija na Balkanu. Osnovni cilj je da se laboratorija i instrumenti koriste u oblasti istraživačkog rada i za...
Savremeni osciloskopi

Laboratorija za industrijsku (primenjenu) elektroniku

Laboratorija za industrijsku (primenjenu) elektroniku poseduje razvojne sisteme za rad sa savremenim mikrokontrolerima familije dsPic30fxxxx kompanije Microchp i Atmel AVR mikrokontrolerima. U svrsi što...

Laboratorija za diskretne sisteme i algoritme

U laboratoriji se održavaju vežbe iz predmeta: Diskretni sistemi Sistemi i signali
Laboratorija za opštu elektroniku

Laboratorija za opštu elektroniku

U laboratoriji se održavaju vežbe iz predmeta: Uvod u elektroniku Impulsna i digitalna elektronska kola Električni pogoni i elektronika

Rezultati ispita iz MPE

Rezultati ispita iz MPE održanog 14.2.2018.

AMK – ispit/kolokvijum – 9.2.2018.

Rezultati ispita iz Analognih mikroelektronskih kola održanog 9.2.2018. Konačni rezultati Delimični rezultati

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku 07.02.2018.

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku 07.02.2018