Rezultati nakon oba kolokvijuma/ispita iz Materijala i teh. fab. u med....

Rezultati nakon oba kolokvijuma/ispita iz Materijala i teh. fab. u med. uređajima (E1)

Kompanija ELSYS – mogućnosti zapošljavanja studenata (sa naglaskom na usmerenje Mikroelektronika)

Pošrovane koleginice i kolege, pogledajte prezentaciju kompanije ELSYS, u kojoj su date mogućnosti zapošljavanja sa naglaskom za usmerenje Mikroelektronika. Sa katedre  

Rezultati ispita/kolokvijuma – Osvoni elektronike (BMI)

ispita iz predmeta Osnovi elektronike održanog 23.06.2020. (BMI)

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku 22.06.2020. (E1, MER)

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku 22.06.2020. (E1, MER)

AMK – Rezultati ispita – 11.6.2020.

Rezultati ispita iz Analognih mikroelektronskih kola održanog 11.6.2020. konačne ocene delimični rezultati Radovi se mogu pogledati u petak 19.6. u 11 časova u prostoriji F302.

Prezentacija usmerenja na smeru za Mikroračunarsku elektroniku – 2020

Poštovane koleginice i kolege studenti, U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, od kojih je jedna...

Prezentacija smera (za I godinu EET-OAS studija) – 2020

Poštovane koleginice i kolege studenti, U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, od kojih je jedna...

Prezentacija izbornih predmeta (III godina EET-ME) – 2020

Poštovane koleginice i kolege studenti, U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, od kojih je jedna...

UNS Pravilnik bliži minimalni uslovi za izbor u zvanja – jun...

PRAVILNIK O BLIŽIM MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU (objavljeno u junu 2020.).