Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-2558

Infinite Load Articles

Rezultati 1. kolokvijuma iz Uvoda u elektroniku (E1, MER) održanog dana...

Rezultati 1. kolokvijuma iz Uvoda u elektroniku (E1, MER) održanog dana 07.12.2019.

[OAS] Analogna elektronika – Mehatronika

Rezultati kolokvijuma: ae_2019 Stari: ae_2019_stari Uvid u radove je u sreda 11h u kancelariji 401, kula 4. sprat.

Rezultati 1. kolokvijuma iz Medicinske elektronike (07.12.2019.), BMI

Rezultati 1. kolokvijuma iz Medicinske elektronike, BMI

Rezultati K1 iz MPE (OAS, E1)

Rezultati K1 iz MPE: Br. indeksa K1 EE 10/2016 5 EE 101/2017 24 EE 105/2017 23,5 EE 108/2017 17,5 EE 112/2017 9,5 EE 113/2017 16 EE 12/2017 14,5 EE 123/2017 9 EE 137/2017 22 EE 139/2017 17,5 EE 15/2017 17,5 EE 151/2016 10 EE 157/2017 21,5 EE 158/2017 17,5 EE 16/2017 24 EE 175/2017 15 EE 181/2017 12 EE 19/2017 21,5 EE 20/2017 24 EE...

Spisak studenata za laboratorijske vežbe iz predmeta Senzori i aktuatori –...

Poštovane kolege studenti, spisak studenata za laboratorijske vežbe iz predmeta Senzori i aktuatori možete preuzeti sa sledećeg linka.

Najnoviji spisak studenata za laboratorijske vežbe iz Uvoda u elektroniku (EET,...

Poštovane kolege studenti, zbog preklapanja termina vežbi grupama sa studijskog programa Merenje i regulacija, morali smo da promenimo raspored održavanja laboratorijskih vežbi. Takođe u grupama za...

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU