Ivan Mezei


Zvanje: vanredni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 309
Telefon: 021/485-2552
E-mail: imezei(at)uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72
Konsultacije:

Po dogovoru.


Oblast rada

Bežične senzorske, aktuatorske i robotske mreže, Internet of things, FPGA programabilne komponente, VHDL dizajn i verifikacija, Mikroprocesorska elektronika, Mikrokontroleri, Rekonfigurabilne komponente, USB i ostali PC interfejsi


Predmeti

  • Mikroprocesorska elektronika (III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
  • Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere (izborni predmet, III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
  • Računarska elektronika (IV godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
  • Napredni mikroprocesorski sistemi (master, smer za Mikroračunarsku el.)

Raniji predmeti

  • Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku (IV semestar, smer za Komunikacione tehnologije i obradu signala, smer za Elektroenergetiku)
  • Uvod u mikroračunarsku elektroniku (smer za Mikroračunarsku el.)
  • Mikroprocesorska elektronika (III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku, smer za Komunikacione tehnologije i obradu signala)
  • Digitalni mikrokontroleri (izborni predmet, III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
  • Multiprocesorski sistemi (master, smer za Mikroračunarsku el.)