Ivan Mezei


Zvanje: redovni profesor
Titula: Doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 135
Telefon: 021/485-4519
E-mail: imezei(at)uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru.


Oblast rada

Embeded sistemi, Bežične senzorske, aktuatorske i robotske mreže, Internet of Things, LPWAN, Mikroprocesorski i mikrokontrolerski sistemi, FPGA programabilne i rekonfigurabilne komponente, VHDL dizajn i verifikacija, USB i ostali PC interfejsi


Predmeti

 • Osnovi mikroprocesorskih i mikrokontrolerskih sistema (OAS, II godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
 • Razvoj softvera za embeded sisteme (OAS, izborni predmet, III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
 • Računarska elektronika (OAS, IV godina, Embeded sistemi i algoritmi)
 • Napredni mikroprocesorski sistemi (MAS, Embeded sistemi i algoritmi)
 • Umreženi embeded sistemi (MAS, Embeded sistemi i algoritmi)
 • IoT tehnologije i Edge computing (MAS, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje)
 • Mašinsko učenje u IoT tehnologijama (MAS, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje)
 • Sajber-fizički sistemi (DAS, EET)
 • Napredni umreženi embeded sistemi (DAS, EET)
 • Rekonfigurabilna elektronska kola (DAS, EET)
 • Projektovanje složenih digitalnih sistema – napredni kurs (DAS, EET)

Raniji predmeti

 • Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku (IV semestar, smer za Komunikacione tehnologije i obradu signala, smer za Elektroenergetiku)
 • Uvod u mikroračunarsku elektroniku (smer za Mikroračunarsku el.)
 • Mikroprocesorska elektronika (III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku, smer za Komunikacione tehnologije i obradu signala)
 • Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere (izborni predmet, III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
 • Digitalni mikrokontroleri (izborni predmet, III godina, smer za Mikroračunarsku elektroniku)
 • Multiprocesorski sistemi (master, smer za Mikroračunarsku el.)