Jana Janković


Zvanje: asistent
Titula: master inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 110
E-mail: jana.jankovic@uns.ac.rs