Kosana Pavlović


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 139
Telefon: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
E-mail: kosanapavlovic@uns.ac.rs