Marko Vasiljević-Toskić


Zvanje: asistent-master
Titula: master inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 139
Telefon: 021/485-4523
E-mail: markovasiljevictoskic@gmail.com