Marko Vasiljević-Toskić


Zvanje: saradnik u nastavi
Titula: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Kula IV sprat, kabinet 401
Telefon: 021/485-2548
E-mail: markovasiljevictoskic@gmail.com
Fax: 021/47 505 72