Dr Nataša Samardžić


Zvanje: docent
Titula: doktor elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 326
Telefon: 021/485-2604
E-mail: nsamardzic@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72
Konsultacije:

Utorak, 11:00-12:00

 


Oblast rada

Modelovanje i fabrikacija nanoelektronskih uređaja, karakterizacija nanomaterijala


Predmeti

  • Uvod u elektroniku (III semestar, Odsek za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije)
  • Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima (VII semestar, smer za Mikroračunarsku elektroniku, izborni predmet)
  • Nanoelektronika (VII semestar, usmerenje za Mikroelektroniku)
  • Kvantna i organska elektronika (master, usmerenje za Mikroelektroniku)
  • Nanonaprave i nanostruktuirani materijali  (master, usmerenje za Mikroelektroniku)
  • Osnovi elektronike (II semstar, Odsek za Biomedicinsko inženjerstvo)
  • Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima (IV semestar, Odsek za Biomedicinsko inženjerstvo)
  • Medicinska elektronika (VII semestar, Odsek za Biomedicinsko inženjerstvo)

Raniji predmeti

  • Karakterizacija i testiranje mikroelektronskih kola (4. godina, usmerenje za Mikroelektroniku)
  • Laboratorijske vežbe iz Uvoda u elektronikua (IV semestar, Odsek za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije)