Dr Nataša Samardžić


Zvanje: vanredni profesor
Titula: doktor elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - NTP 1. sprat, kabinet 118
Telefon: 021/485-4507
E-mail: nsamardzic@uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru

 


Oblast rada

Modelovanje nanoelektronskih uređaja, memristivne neuralne mreže


Predmeti

  • Mikroprocesorski sistemi u medicini (III semestar, Biomedicinsko inženjerstvo )
  • Mikroprocesorsla elektronika (V semestar, Mehatronika)
  • Mikro i nano elektronika (VI semestar, Mikroračunarska elektronika)
  • Nanonaprave i nanostruktuirani materijali  (I semestar master, usmerenje za Mikro i nano elektroniku)

Raniji predmeti

  • Uvod u elektroniku (III semestar, Odsek za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije)
  • Materijali i tehnologije fabrikacije u medicinskim uređajima (IV semestar, Odsek za Biomedicinsko inženjerstvo)
  • Medicinska elektronika (VII semestar, Odsek za Biomedicinsko inženjerstvo)
  • Karakterizacija i testiranje mikroelektronskih kola (4. godina, usmerenje za Mikroelektroniku)