Dr Predrag Teodorović


Zvanje: vanredni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP, prvi sprat, kabinet 110
Telefon: 021/485-2547
E-mail: t_pedja@uns.ac.rs