Dr Staniša Dautović


Zvanje: vanredni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP zgrada, 1. sprat, kabinet 132
Telefon: 021/485-4516
E-mail: dautovic@uns.ac.rs