Dr Staniša Dautović


Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - Blok F, 1. sprat, kabinet 116
Telefon: 021/485-2582
E-mail: dautovic@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72