Prvi teorijski kolokvijum – prva grupa (27.04.2024.)

Rezultate prvog kolokvijuma možete pogledati ovde.