Prvi teorijski kolokvijum, drugi termin (08.05.2024.)

Rezultate prvog kolokvijuma možete pogledati ovde.